Την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου

 Μικρός και Μεγάλος Παρακλητικός κανών

        Της Υπεραγίας Θεοτόκου

         Καθημερινά ώρα 19:00 εκτός Σαββάτου

             Εξομολόγηση καθημερινά ώρα 18:00