Αυτός που έμαθε να σιωπά, έμαθε και να μιλά. Γιατί η σιωπή είναι προϊόν πολλής συνέσεως!