Η ακακία εκφράζει αγαθότητα ψυχής δεκτικής προς κάθε αρετή. Η ακακία αντιτίθεται στην πονηρία!